Vietnam by Motorcycle
3 September, 2015
[VIE] GPS CHO MÔ -TÔ (GPS for Motorcycle)
17 September, 2015

[VIE] Triple GS Adventure trip – Tam ca GS

Cơ bản là sau chuyến Tây bắc thì mình chạy về quê và để xe ở đó để bay-cơ Nam tiến kiếm tiền cho kịp, nên giờ phải ra để mang xe vào. Thành ra có chuyến đi này.
Cũng hay thế nào lại có 2 thằng cũng khùng không kém gì mình nên cũng bươn ra đó phụ mình vác cái xe vào chứ nặng quá một mình vác hem có nổi.

Comments

Leave a Reply