[VIE+ENG] Icon Patrol waterproof boots
16 June, 2016
[VIE+ENG] Rainy day-trip JUN 2016
26 June, 2016

[VIE+ENG] Northern Malaysia monsoon ride

 

 

Sau một vài chuyến lang thang quanh Kuala Lumpur và một chuyến khám phá miền nam Malaysia, thì đây là chuyến đi tắm mưa vùng đất phía Đông Bắc của đất nước này.

After some trips wandering around Kuala Lumpur trips, and a South Malaysia expedition trip, this is my monsoon ride throughout North Eastern of this Country.

 

Comments

Leave a Reply