RIDE VIETNAM

21 November, 2016

DALAT for a Weekend

Weekend wandering highland with ACE MTSG buddies. Road to highland in early sunlight: Stopped for a while beside a hydro power-plant lake: Almost reaching Dalat, we […]
26 June, 2016

[VIE+ENG] Rainy day-trip JUN 2016

It’s a weekend day-trip. Total around 15hours since I left until I arrived home, and it was raining just a little bit more than 14hours 🙂 […]
2 June, 2016

[VIE+ENG] Highland spring ride 2016

    Đầu năm lên Đà Lạt cùng với ACEMTSG và những người bạn đến từ Singapore. This was our first ride in 2016, to Dalat […]
22 May, 2016

[VIE+ENG] SANDuro in Vietnam desert

Chỉ là một chuyến Enduro nhỏ ngày cuối tuần nhưng phải nói là quá tuyệt / It’s just an weekend enduro trip, short – but real […]
16 April, 2016

[VIE + ENG] Offroad Ta Nang - Ka Do

    Got some days off during Hung King anniversary, ACE MTSG dudes went for a light offroad trip, in Ta Nang, Ka Do jungle. Tranh […]
30 September, 2015

[VIE+ENG] Dirtbike tour CAT TIEN - TAM BO

ĐẠI NHẠC HỘI CÀO CÀO CHÂU CHẤU – RỪNG CÁT TIÊN – TAM BỐ Ngày 1 – Day 1. Chuyến đi này là chuyến đầu tiên […]