RIDE VIETNAM

16 June, 2013

[VIE] Rainy ADV trip Jun 2013

    Back in 2013. June. It’s raining…/ Tháng sáu, mưa… Có vẻ như phải có thêm tí mưa cho ướt đường, cho đất đỏ thêm […]
28 March, 2013

[ENG] Weekend ride to Vietnam western

Miền Tây cuối tuần   Can’t wait any longer to be riding my VFR again, so that why I made this trip last weekend. Departed from […]