RIDE VIETNAM

17 February, 2015

[VIE] Ta Pao – Da Mi – Loc Bac: Day trip

TÀ PAO – ĐA MI – LỘC BẮC TRONG NGÀY   Chuyến này từ tháng 4 năm 2012, chuyến đầu tiên gom cả cung Tà Pao-Đa […]
16 June, 2013

[VIE] Rainy ADV trip Jun 2013

    Back in 2013. June. It’s raining…/ Tháng sáu, mưa… Có vẻ như phải có thêm tí mưa cho ướt đường, cho đất đỏ thêm […]
28 March, 2013

[ENG] Weekend ride to Vietnam western

Miền Tây cuối tuần   Can’t wait any longer to be riding my VFR again, so that why I made this trip last weekend. Departed from […]