MY RIDE

11 July, 2016

Cambodia - Father and son ride

Me and my son in a sunny and dusty Cambodia trip. See next pages  ->> It was independence day holiday, we headed out for a Indochina […]
26 June, 2016

[VIE+ENG] Rainy day-trip JUN 2016

It’s a weekend day-trip. Total around 15hours since I left until I arrived home, and it was raining just a little bit more than 14hours 🙂 […]
22 June, 2016

[VIE+ENG] Northern Malaysia monsoon ride

    Sau một vài chuyến lang thang quanh Kuala Lumpur và một chuyến khám phá miền nam Malaysia, thì đây là chuyến đi tắm mưa vùng […]
15 June, 2016

[VIE+ENG] South Malaysia expedition

      Chuyến đi khám phá những cung đường miền nam Malaysia cùng hai người bạn / It’s expedition trip all around South Malaysia with […]
14 June, 2016

[VIE+ENG] GS Challenge – Bangkok Thailand

Sau chuyến khám phá những vùng đất Myanmar huyền bí (LINK), chia tay bạn đồng hành tại tỉnh Tak, mình chạy thẳng tới Khao Yai để […]
2 June, 2016

[VIE+ENG] Highland spring ride 2016

    Đầu năm lên Đà Lạt cùng với ACEMTSG và những người bạn đến từ Singapore. This was our first ride in 2016, to Dalat […]