RIDE ABROAD

11 May, 2018

Wandering Lao Viet

Updating…. Chuyến đi giữa tháng 5 năm 2018. Như mọi chuyến khác, lúc làm kế hoạch cũng nhiều chiến sỹ hăng hái lắm nhưng cuối cùng […]
29 November, 2017

3 Nations ride - North Thailand

      Day 3
11 July, 2016

Cambodia - Father and son ride

Me and my son in a sunny and dusty Cambodia trip. See next pages  ->> It was independence day holiday, we headed out for a Indochina […]
22 June, 2016

[VIE+ENG] Northern Malaysia monsoon ride

    Sau một vài chuyến lang thang quanh Kuala Lumpur và một chuyến khám phá miền nam Malaysia, thì đây là chuyến đi tắm mưa vùng […]
15 June, 2016

[VIE+ENG] South Malaysia expedition

      Chuyến đi khám phá những cung đường miền nam Malaysia cùng hai người bạn / It’s expedition trip all around South Malaysia with […]
14 June, 2016

[VIE+ENG] GS Challenge – Bangkok Thailand

Sau chuyến khám phá những vùng đất Myanmar huyền bí (LINK), chia tay bạn đồng hành tại tỉnh Tak, mình chạy thẳng tới Khao Yai để […]