Bao lâu rồi ta không nghịch cát :)
31 Tháng Tám, 2019
Cát Tiên - Triệu Hải - Đạ Huoai rừng mưa tháng sáu
27 Tháng Sáu, 2020

Chuyến xe băng đồi cát đầu tiên năm 2020

Vẫn những gương mặt quen thuộc trong chuyến đi đầu tiên của năm 2020.

 

 

 

 

Vừa khởi hành đã có vấn đề với túi nước – có lẽ lâu rồi không chạy nè:

 

 

Đua bò:

 

 

 

Chỗ này có lẽ là lòng của một con suối, có thể vẫn có nước chảy vào những ngày mưa lớn:

 

 

 

 

 

 

Legendary water badder issue 😀

 

 

The old 450 dude still looking good:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nice couple 🙂

 

 

 

 

 

 

This flower is very sharp and hard. Specialty of the desert:

 

 

 

Want a nap?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the way to a high spot by the seaside:

 

 

 

 

Full team that day:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almost back to the base, I hit the ditch and could not get the bike up. It was really trip highlight – as the engine stator cover was broken:

 

 

 

Towing is always fun 😀

 

 

 

 

 

Good friend is always willing to give hand, ahh -leg 😀

 

 

 

Fun trip, with highlighted engine cover problem – great way to start the 2020.

Comments

Comments are closed.