21 Tháng Mười Một, 2016

Đà Lạt cuối tuần

2 ngày cuối tuần lang thang cao nguyên cùng ACE MTSG Đường lên cao nguyên trong nắng sớm Dừng chân bên hồ thủy điện   Gần […]
26 Tháng Sáu, 2016

[VIE+ENG] Rainy day-trip JUN 2016

It’s a weekend day-trip. Total around 15hours since I left until I arrived home, and it was raining just a little bit more than 14hours 🙂 […]
2 Tháng Sáu, 2016

[VIE+ENG] Highland spring ride 2016

    Đầu năm lên Đà Lạt cùng với ACEMTSG và những người bạn đến từ Singapore. This was our first ride in 2016, to Dalat […]
22 Tháng Năm, 2016

[VIE+ENG] SANDuro in Vietnam desert

Chỉ là một chuyến Enduro nhỏ ngày cuối tuần nhưng phải nói là quá tuyệt / It’s just an weekend enduro trip, short – but real […]
16 Tháng Tư, 2016

[VIE + ENG] Offroad Ta Nang – Ka Do

    Got some days off during Hung King anniversary, ACE MTSG dudes went for a light offroad trip, in Ta Nang, Ka Do jungle. Tranh […]
30 Tháng Chín, 2015

[VIE+ENG] Dirtbike tour CAT TIEN – TAM BO

ĐẠI NHẠC HỘI CÀO CÀO CHÂU CHẤU – RỪNG CÁT TIÊN – TAM BỐ Ngày 1 – Day 1. Chuyến đi này là chuyến đầu tiên […]