25 Tháng Hai, 2018

Bàn về bộ đồ nghề sửa xe #2

Tiếp theo bài viết #1, bài này là một mẹo nhỏ trong việc tối ưu hóa bộ đồ  nghề mang theo chuyến đi cào cào của […]