17 Tháng Một, 2017

Thay nhớt và phớt phuộc GSA

Phuộc trước GSA bị xì nhớt vì chạy nhanh mà pem vào cái ổ gà quá lớn, hơn nữa cũng đã tới lúc phải bảo dưỡng, […]
15 Tháng Một, 2017

Gắn phuộc Ohlin cho GSA

Phần 1 – Thay thế phuộc sau Phuộc sau Ohlin này dành cho GSA đời làm mát bằng dầu, được thiết kế và chỉnh sẵn cho […]
9 Tháng Mười Hai, 2016

Bảo dưỡng phuộc trước YAMAHA YZ250

[Amateur tried to disassemble front forks to replace oil and seals] Rảnh rỗi nên thử tháo cặp phuộc trước của YZ ra xem bên trong nó […]
22 Tháng Mười Một, 2016

Thay lọc nhớt cho GSA KHÔNG cần dụng cụ mở lọc

========================================================================================== [Chú ý: đọc kỹ trước khi thực hiện – tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ hư hại nào đối với xe của bạn […]
8 Tháng Bảy, 2016

[VIE+ENG] Prototype BMW GSA Paralever – Woody Wheel Works product

8 Tháng Sáu, 2016

[VIE+ENG] DIY Topcase for BMW GS/A

On my previous BMW GS, a Pelican box was installed as a top-case with special mounting kit, made in Vietnam 🙂 Trên chiếc GS trước, mình […]