Chieng Rai

29 Tháng Mười Một, 2017

Một vòng khám phá miền bắc Thái Lan

      Day 3