ktm 300

27 Tháng Sáu, 2020

Cát Tiên - Triệu Hải - Đạ Huoai rừng mưa tháng sáu

Chuyến đi vòng quanh một phần rừng Cát Tiên, gần 200km cho 2 ngày cuối tuần. Sáng sớm trời không mưa, nhưng trên đường vẫn vô […]