maint

31 Tháng Ba, 2017

Bảo dưỡng phuộc khoang đơn - KX125

Lần này là một bài ngắn về bảo dưỡng cho phuộc khoang đơn (tạm dịch từ “single chamber”), xe KX125. Đã có một bài viết về […]