22 May, 2016

[VIE+ENG] SANDuro in Vietnam desert

Chỉ là một chuyến Enduro nhỏ ngày cuối tuần nhưng phải nói là quá tuyệt / It’s just an weekend enduro trip, short – but real […]
17 May, 2016

[VIE+ENG] KLX450R – Long way to make an old one to be a real fun bike

’08 KAWASAKI KLX450R Chiếc xe về với mình trong tình trạng xuống cấp, nói chung là khá bèo nhèo về mọi thứ. Về tới nhà kiểm […]
5 May, 2016

Gears and Farkles

  All about riding gears and motorcycle accessories Again, it’s not professional review or advertisement. It’s just my ideas, my thought and my own recommendation for […]
16 April, 2016

[VIE + ENG] Offroad Ta Nang - Ka Do

    Got some days off during Hung King anniversary, ACE MTSG dudes went for a light offroad trip, in Ta Nang, Ka Do jungle. Tranh […]
7 January, 2016

Long Way Home - Part 1 (Malaysia - Thailand)

After some great rides covered almost Malaysia land, it’s time for me to go home. See some Malaysia trips as mentioned: [VIE] Lang thang Malaysia (Wandering […]
4 January, 2016

[VIE+ENG] Mystery Burma 2015

Khám phá Myanmar huyền bí.   Đúng thế, nhóm motor PKL Việt Nam đầu tiên khám phá những nẻo đường còn chứa đựng đầy huyền thoại […]