24 May, 2015

Big bikes offroad

Need sometimes off the facebook and work related stuff, that ‘s why we went off for a ride in the woods. Not too far from city […]
12 March, 2015

Photo Gallery

{gallery}photogallery{/gallery}
17 February, 2015

[VIE] Ta Pao – Da Mi – Loc Bac: Day trip

TÀ PAO – ĐA MI – LỘC BẮC TRONG NGÀY   Chuyến này từ tháng 4 năm 2012, chuyến đầu tiên gom cả cung Tà Pao-Đa […]
17 February, 2015

[VIE] SaiGon – DaLat trong ngày (Saigon-Dalat day trip)

Theo truyền thống của những kẻ máu pha xăng nhưng không có nhiều thời gian – những chuyến tàu nhanh trong ngày được lựa chọn để […]
10 February, 2015

[VIE] Offroad Cambodia with LÂM and LYNDON POSKITT

Offroad Cambodia với LÂM và LYNDON POSKITT CHUẨN BỊ – PREPARATION Do chuyến đi này cũng khá gấp, cận ngày quá nên AE không tham gia […]
20 September, 2014

[VIE+ENG] Mini-LongWayDown trip from Vietnam to Malaysia

  CHUẨN BỊ – PREPARATION Lên kế hoạch các thứ trước cả vài tháng chứ không ít. Chỉ có hơn 3000km một chiều chưa thể nào […]