Một số tài liệu sửa chữa & bảo dưỡng xe sưu tầm được, anh em sử dụng hiệu quả nhé


Some motorcycle docs/manuals I collected for my own, feel free to use them


Nếu anh em có tài liệu xe chia sẻ được thì gửi cho mình, mình sẽ upload lên cho cộng đồng xài chung nhé.

Cảm ơn.

(có thể gửi mình link để download hoặc email viethorse1@gmail.com)