trail ride

3 Tháng Ba, 2019

Xế điếc cuối tuần Hiếu Liêm - Mã Đà

Tuy xe đạp của mình hơi bị cùi bắp  nhưng cũng ráng đu theo chuyến này cho bằng chị bằng em. Trước chuyến đi đã xịt […]