RIDE VIETNAM

30 September, 2015

[VIE+ENG] Dirtbike tour CAT TIEN - TAM BO

ĐẠI NHẠC HỘI CÀO CÀO CHÂU CHẤU – RỪNG CÁT TIÊN – TAM BỐ Ngày 1 – Day 1. Chuyến đi này là chuyến đầu tiên […]
30 September, 2015

[VIE+ENG] GS WEEKEND BEACH-RIDE

GS TẮM BIỂN CUỐI TUẦN Thay cái bánh trước của Woody 21″ vào là tham gia ngay chuyến đi này. Lần này đi theo đường của các […]
24 September, 2015
Văn bản tiêu đề 123

[ENG] Long-Way-Up Vietnam and four Greatest Passes North West Vietnam

25 June, 2015

Nhon Trach weekend

  (more…)
24 May, 2015

Big bikes offroad

Need sometimes off the facebook and work related stuff, that ‘s why we went off for a ride in the woods. Not too far from city […]
17 February, 2015

[VIE] SaiGon – DaLat trong ngày (Saigon-Dalat day trip)

Theo truyền thống của những kẻ máu pha xăng nhưng không có nhiều thời gian – những chuyến tàu nhanh trong ngày được lựa chọn để […]