GEARS

29 October, 2016

[VIE+ENG] Forma Adventure-low waterproof boots

   ===================================================================================== Có rất nhiều loại giày dành cho những chuyến đi Adventure. Để có một lựa chọn đúng đắn cho mình quả không phải là […]
16 June, 2016

[VIE+ENG] Icon Patrol waterproof boots

  Có rất nhiều loại giày dành cho những chuyến đi Adventure. Để có một lựa chọn đúng đắn cho mình quả không phải là đơn […]
27 August, 2015

[VIE+ENG] Sena PRISM – All-New Action Cam

  SENA PRISM – Action camera   Sena ở đâu trong làng Action cam? Sena được biết đến là thương hiệu của thiết bị tai nghe […]
27 August, 2015

My Lens

      Photography and motorcycling Why? Motorcycling (or traveling by motorcycle) is a great hobby, however it is sort of mixed hobby. A motorcyclist would […]